P.Trzos (TP)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:30- 8:00          
1 8:00- 8:45 3b tech. stolar 9
  2TEO tech.elektr. 11
  1TEg pods.elektr. 16
2 9:00- 9:45 3b tech. stolar 9
  3TEO prac.eksp.el 11
1b tech. stolar 12
2b maszyny i na 16
3 9:50-10:35   1TEg pods.elektr. 17
  3TEO ekspl.elek. 12
2b maszyny i na 16
4 10:55-11:40 3b maszyny i na 9
3b tech. stolar 17
1b tech. stolar 11
3TEO ekspl.elek. 12
3TEO prac.in.ele. 16
5 11:45-12:30   3TEO prac.in.ele. 17
2TEO tech.elektr. 11
1TEO pods.elektr. 16
2TEO prak.instal. @
6 12:35-13:20   1TEO pods.elektr. 17
2TEO tech.elektr. 11
3TEO prac.eksp.el 16
2TEO prak.instal. @
7 13:30-14:15   3TEO prac.in.ele. 17
3TEO prac.eksp.el 11
  2TEO prak.instal. @
8 14:20-15:05     1TEO tech.w.siie 11
  2TEO prak.instal. @
Obowiązuje od: 10 lutego 2020 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2020-02-09
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum