STREFA UCZNIA

logo_zsb_2016………………….. GRUDZIEŃ 2020 ……………………….

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych      w ZSB w roku szkolnym 2020/2021 – zmiana

– za 04 stycznia 2021 – (poniedziałek) – 26 lutego 2021 (piątek);

– za 05 stycznia 2021 – (wtorek) – 07 maja 2021 (piatek);

– 04 maja 2021 – (wtorek) – egzamin maturalny (język polski);

– 05 maja 2021 – (środa)  – egzamin maturalny (matematyka);

– 06 maja 2021 – (czwartek)  – egzamin maturalny (język angielski);

– 04 czerwca 2021 – (piątek)

logo_zsb_2016………………….. LISTOPAD 2020 ……………………….

MEN_techniki nauki nowy cykl edukacyjny tvp vod

logo_zsb_2016………………….. WRZESIEŃ 2020 ……………………….
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ZSB w roku szkolnym 2020/2021

– 04 stycznia 2021 – (poniedziałek);

– 05 stycznia 2021 – (wtorek);

– 04 maja 2021 – (wtorek) – egzamin maturalny (język polski);

– 05 maja 2021 – (środa)  – egzamin maturalny (matematyka);

– 06 maja 2021 – (czwartek)  – egzamin maturalny (język angielski);

– 04 czerwca 2021 – (piątek)

logo_zsb_2016………………….. SIERPIEŃ 2020 ……………………….

Procedury bezpieczeństwa-regulamin pracy w okresie pandemii COVID w ZSB (kliknij)

logo_zsb_2016………………….. SIERPIEŃ 2020 ……………………….

logo_zsb_2016………………….. LUTY 2020 ……………………….

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZWIĄZKU                                  Z POTENCJALNYM RYZYKIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

KLIKNIJ W LINK Wytyczne z Sanepidu

zamieszczono: 28 lutego 2020 r.

logo_zsb_2016…………………………………………………………………….

 

INFORMACJE DLA UCZNIÓW
NA TERENACH SZKOLNYCH OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY  ZAKAZ PALENIA

WYROBÓW TYTONIOWYCH I PALENIA PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do wezwania służb porządkowych.

Zakopane 01.09.2019  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NA TERENACH SZKOLNYCH OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ RUCHU

I PARKOWANIA POJAZDÓW PRYWATNYCH, NALEŻĄCYCH DO UCZNIÓW ZSB

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do wezwania służb porządkowych.

Zakopane 01.09.2019 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.Dyrekcja szkoły przypomina uczniom pełnoletnim oraz niepełnoletnim, których rodzice wyrazili zgodę na dodatkowe zajęcia w ramach nowej reformy o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o konieczności uczęszczania na nie. Zajęcia te trwają od września do końca roku szkolnego. Uczniowie proszeni są                       o skontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi te zajęcia w danej klasie.

W/w zajęcia są monitorowane przez szkołę.

2.Przypomina się uczniom o bezwzględnym zakazie spożywania posiłków i napojów w czasie zajęć lekcyjnych/Statut Szkoły§ 60 pkt 9 ust 5/.

3.W Statucie Szkoły nie ma żadnego zapisu mówiącego o 15 minutowym spóźnianiu się na lekcje traktowanym jako godzina usprawiedliwiona.

W związku z tym w wyjątkowych wypadkach/trudności z dojazdem do szkoły/spóźnienie będzie respektowane tylko na pierwszej godzinie lekcyjnej/wg planu lekcji/, natomiast wszystkie spóźnienia na pozostałych godzinach będą liczone jako godzina nieusprawiedliwiona.

4.Najlepszych uczniów klas maturalnych (Technikum Nr 1) oraz klas trzecich (Branżowej Szkoły I stopnia         Nr 1) typuje się do Stypendium Starosty pod warunkiem spełnienia przez nich następujących warunków:

Absolwent szkoły powinien posiadać

  • świadectwo z wyróżnieniem
  • dobre wyniki z egzaminu maturalnego
  • dobre wyniki z egzaminu zawodowego
  • warunkiem jest rozpoczęcie studiów
  • mile widziane osiągnięcia szkolne , sportowe/podnoszą punktację/

Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny.

5.Uczniów obowiązuje zakaz parkowania samochodów przy obiektach szkolnych zgodnie z zamieszczonymi oznakowaniami.

6. Przypomina się wszystkim uczniom, że aleja prowadząca od ulicy Krupówki (budynku Dworca Tatrzańskiego) w kierunku ul. Zaruskiego decyzją Rady Miasta Zakopanego w dn. 25.09.2014 r. została nazwana Bulwarem Bronisławy i Kazimierza Dłuskich – teren jest ogólnodostępny  i obowiązuje na nim CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU ! Bulwar będzie monitorowany przez odpowiednie służby porządkowe.