STREFA UCZNIA

SPOTKANIE Z RODZICAMI – kolejne 15.04.2019 (poniedziałek) o godz.16.00

logo_zsb_2016…………………………………………………………………….

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ZSB w roku szkolnym 2018/2019

– 02.11.2018 – (piątek)

– 30.04.2019 – (wtorek)

– 02.05.2019 – (czwartek)

– 06.05.2019 – egzamin maturalny (język polski);

– 07.05.2019 – egzamin maturalny (matematyka);

– 08.05.2019 – egzamin maturalny (język angielski),

INFORMACJE DLA UCZNIÓW
NA TERENACH SZKOLNYCH OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY  ZAKAZ PALENIA

WYROBÓW TYTONIOWYCH I PALENIA PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do wezwania służb porządkowych.

Zakopane 01.09.2017  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NA TERENACH SZKOLNYCH OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ RUCHU

I PARKOWANIA POJAZDÓW PRYWATNYCH, NALEŻĄCYCH DO UCZNIÓW ZSB

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do wezwania służb porządkowych.

Zakopane 01.09.2017 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.Dyrekcja szkoły przypomina uczniom pełnoletnim oraz niepełnoletnim, których rodzice wyrazili zgodę w ramach nowej reformy o pomocy psychologiczno-pedagogicznej na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze o konieczności uczęszczania na nie.Zajęcia te trwają od września do końca roku szkolnego.Uczniowie proszeni są o skontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi te zajęcia w danej klasie.

W/w zajęcia są monitorowane przez szkołę.

2.Zakupów w sklepiku szkolnym należy dokonywać tylko podczas przerw lekcyjnych. Wszelkie inne formy zakupu zakłócają pracę szkoły

3.Przypomina się uczniom o bezwzględnym zakazie spożywania posiłków i napojów w czasie zajęć lekcyjnych/Statut Szkoły§ 60 pkt 9 ust 5/.

4.W Statucie Szkoły nie ma żadnego zapisu mówiącego o 15 minutowym spóźnianiu się na lekcje traktowanym jako godzina usprawiedliwiona.

W związku z tym w wyjątkowych wypadkach/trudności z dojazdem do szkoły/spóźnienie będzie respektowane tylko na pierwszej godzinie lekcyjnej/wg planu lekcji/,natomiast wszystkie spóźnienia na pozostałych godzinach będą liczone jako godzina nieusprawiedliwiona.

5.Najlepszych uczniów klas maturalnych oraz zasadniczej szkoły zawodowej typuje się do Stypendium Starosty pod warunkiem spełnienia przez nich następujących warunków:

Absolwent szkoły powinien posiadać

-świadectwo z wyróżnieniem

-dobre wyniki z egzaminu maturalnego

-dobre wyniki z egzaminu zawodowego

-warunkiem jest rozpoczęcie studiów

-mile widziane osiągnięcia szkolne , sportowe/podnoszą punktację/

Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny.

6.Uczniów obowiązuje zakaz parkowania samochodów przy obiektach szkolnych zgodnie z zamieszczonymi oznakowaniami.

7. Przypomina się wszystkim uczniom,że aleja prowadząca od ulicy Krupówki (budynku Dworca Tatrzańskiego) w kierunku ul. Zaruskiego decyzją Rady Miasta Zakopanego w dn. 25.09.2014 r. została nazwana Bulwarem Bronisławy i Kazimierza Dłuskich – teren jest ogólnodostępny  i obowiązuje na nim CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU ! Bulwar będzie monitorowany przez odpowiednie służby porządkowe.

ZAKOPANE 10.10.2014