STREFA UCZNIA

 

INFORMACJE DLA UCZNIÓW
NA TERENACH SZKOLNYCH OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY  ZAKAZ PALENIA

WYROBÓW TYTONIOWYCH I PALENIA PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do wezwania służb porządkowych.

Zakopane 21.11.2016  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NA TERENACH SZKOLNYCH OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ RUCHU

I PARKOWANIA POJAZDÓW PRYWATNYCH, NALEŻĄCYCH DO UCZNIÓW ZSB

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do wezwania służb porządkowych.

Zakopane 01.09.2016 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Matura 2017 – Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017   PREZENTACJA    dodano – Zakopane 29.09.2016 r.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KONKURS SZKOLNY „PLAKAT JUBILEUSZU 140-LECIA SZKOŁY”

Na  arkuszu kartonu o wymiarach 50/70 cm opracuj koncepcję plastyczną plakatu informującego

o uroczystościach związanych z obchodami 140-lecia naszej szkoły, które będą się odbywały we wrześniu 2017r.

Istotne warunki opracowania:

1/  Plakat może być opracowany w dowolnej technice ( rysunek ołówkiem lub tuszem, rysunek z elementem kolorystycznym, fotografia, kolaż fotograficzny lub łączący różne techniki, grafika)

2/  W centralnej części kompozycji  (lub z boku – zależnie od pomysłu na całość układu) należy przewidzieć wolne pole dla wpisania wydarzeń jubileuszowych

3/  W pomysłach na kompozycję graficzną plakatu można

(i należy! ) wykorzystać:

–        motywy dekoracyjne podhalańskiej sztuki ludowej

–        elementy i detale budownictwa podhalańskiego

–        fotografie lub rysunki budynku szkoły lub jego charakterystycznych fragmentów

–        prace uczniów szkoły, lub ich fotografie

A.W konkursie może brać udział każdy uczeń naszej szkoły.

B.Uczniowie klas: I TBa,  I TBb,  II TAK  i III TAK biorą udział w tym zdarzeniu „obowiązkowo”, tzn. w ramach programu edukacyjnego (oczywiście z możliwością zdobycia oceny min. bardzo dobrej)

C.Termin oddania prac 10 marzec 2017

D.Konkurs zakończony będzie ogólnoszkolną wystawą wszystkich złożonych prac

E.Wybór najlepszych prac odbędzie się dwuetapowo:

–        głosowaniem ogólnoszkolnym i oceną powołanego jury konkursowego

G.Konkurs odbywa się pod patronatem Dyrektora ZSB i Rady Rodziców

H. Jest oczywiste, że w tak ważnym, prestiżowym konkursie, poza satysfakcją i radością tworzenia można zdobyć niebanalne nagrody

Wszelkie informacje związane z konkursem, konsultacje i porady:

arch. Joanna Wajs Buczyńska – sala nr 6

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DNI  WOLNE od zajęć szkolnych

– 31.10.2016 – (poniedziałek)

– 02.05.2017 – (wtorek)

– 04.05.2017 – egzamin maturalny (język polski);

– 05.05.2017 – egzamin maturalny (matematyka);

– 08.05.2017 – egzamin maturalny (język angielski),

– 16.06.2017 – (piątek)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.Dyrekcja szkoły przypomina uczniom pełnoletnim oraz niepełnoletnim, których rodzice wyrazili zgodę w ramach nowej reformy o pomocy psychologiczno-pedagogicznej na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze o konieczności uczęszczania na nie.Zajęcia te trwają od września do końca roku szkolnego.Uczniowie proszeni są o skontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi te zajęcia w danej klasie.

W/w zajęcia są monitorowane przez szkołę.

2.Zakupów w sklepiku szkolnym należy dokonywać tylko podczas przerw lekcyjnych. Wszelkie inne formy zakupu zakłócają pracę szkoły

3.Przypomina się uczniom o bezwzględnym zakazie spożywania posiłków i napojów w czasie zajęć lekcyjnych/Statut Szkoły§ 60 pkt 9 ust 5/.

4.W Statucie Szkoły nie ma żadnego zapisu mówiącego o 15 minutowym spóźnianiu się na lekcje traktowanym jako godzina usprawiedliwiona.

W związku z tym w wyjątkowych wypadkach/trudności z dojazdem do szkoły/spóźnienie będzie respektowane tylko na pierwszej godzinie lekcyjnej/wg planu lekcji/,natomiast wszystkie spóźnienia na pozostałych godzinach będą liczone jako godzina nieusprawiedliwiona.

5.Najlepszych uczniów klas maturalnych oraz zasadniczej szkoły zawodowej typuje się do Stypendium Starosty pod warunkiem spełnienia przez nich następujących warunków:

Absolwent szkoły powinien posiadać

-świadectwo z wyróżnieniem

-dobre wyniki z egzaminu maturalnego

-dobre wyniki z egzaminu zawodowego

-warunkiem jest rozpoczęcie studiów

-mile widziane osiągnięcia szkolne , sportowe/podnoszą punktację/

Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny.

6.Uczniów obowiązuje zakaz parkowania samochodów przy obiektach szkolnych zgodnie z zamieszczonymi oznakowaniami.

7. Przypomina się wszystkim uczniom,że aleja prowadząca od ulicy Krupówki (budynku Dworca Tatrzańskiego) w kierunku ul. Zaruskiego decyzją Rady Miasta Zakopanego w dn. 25.09.2014 r. została nazwana Bulwarem Bronisławy i Kazimierza Dłuskich – teren jest ogólnodostępny  i obowiązuje na nim CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU ! Bulwar będzie monitorowany przez odpowiednie służby porządkowe.

ZAKOPANE 10.10.2014