REKRUTACJA

INFORMACJA O REKRUTACJI ROK SZKOLNY 2020/2021

Regulamin rekrutacji ZSB ZAKOPANE_COVID-19 (kliknij w link)

Link do REKRUTACJI:           https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat 

Harmonogram_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych_-_komunikat_MEN

Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021

 

Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem                                                    ogłasza nabór do klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych  w następujących typach szkół:

TECHNIKUM nr 1 (czas nauki 5 lat, matura)

 • Zawód: technik budownictwa  (5-letni cykl nauczania) o przyjęciu decyduje łącznie: suma punktów za egzamin ósmoklasisty, suma punktów za przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – język polski,  język obcy, matematyka, fizyka,  inne osiągnięcia wpisane na świadectwie.                                                                                                                                                                                                      

Kwalifikacje:

BUD.01. – Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

BUD.14. – Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Przedmioty rozszerzone: matematyka

                                                                                                                                                         

 • Zawód: technik architektury krajobrazu (5-letni cykl nauczania) o przyjęciu decyduje łącznie:  suma punktów za egzamin ósmoklasisty, suma punktów za przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – język polski, język obcy, matematyka, biologia, inne osiągnięcia wpisane na świadectwie.                                                                                                                                                                                                              

Kwalifikacje:

OGR.03. – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

OGR.04. – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Przedmioty rozszerzone: biologia

 

 • Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (5-letni cykl nauczania) o przyjęciu decyduje łącznie:  suma punktów za egzamin ósmoklasisty, suma punktów za przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – język polski, język obcy, matematyka, biologia, inne osiągnięcia wpisane na świadectwie.                                                                                                                                                                                                               

Kwalifikacje:

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Przedmioty rozszerzone: matematyka

 

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (szkoła ponadpodstawowa 3-letnia)

(czas nauki 3 lata, wiek kandydata 16-18 lat)  szkoła zapewnia uczniom praktykę zawodową

o przyjęciu decyduje łącznie: suma punktów za egzamin ósmoklasisty, suma punktów za przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – język polski, język obcy, matematyka, fizyka                                                                                                                            

 • Zawód: stolarz (3-letni cykl nauczania) Kwalifikacja: 04. – Wytwarzanie wyrobów z drewna                              i materiałów drewnopochodnych
 • Zawód: cieśla (3-letni cykl nauczania) Kwalifikacja: BUD.02. – Wykonywanie robót ciesielskich.
 • Zawód: monter sieci i instalacji sanitarnych (3-letni cykl nauczania). Kwalifikacja: BUD.09. – Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

      

DODATKOWE INFORMACJE

 • SZKOŁA ISTNIEJE 144 LATA (1876-2020)
 • SZKOŁA ZAPEWNIA UCZNIOM PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ
 • współpracuje ze szkołami ze Szwecji i Niemiec
 • nauczane języki: ANGIELSKI, NIEMIECKI
 • szkoła nie ma własnego internatu, ale istnieje możliwość zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych (w miarę wolnych miejsc)
 • posiada zmodernizowaną bazę techno-dydaktyczną
 • SZKOŁA UCZESTNICZY W:

1/ KONKURSIE „POZNAJ PRAWO BUDOWLANE”

2/ OLIMPIADZIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH:

FINAŁY CENTRALNE:
PAWEŁ KNAPCZYK  FINALISTA  XXI   OWiUB (WIELUŃ 2008)
STANISŁAW JANOWIAK LAUREAT  XXII OWiUB (WODZISŁAW ŚLĄSKI 2009)

ANETA WYROSTEK  FINALISTKA  XXIII  OWiUB (OSTROŁĘKA 2010)
DANIEL KLIMOWSKI  LAUREAT  XXIV OWiUB (AUGUSTÓW 2011) – 2 MIEJSCE W POLSCE               BARTŁOMIEJ JARZĄBEK FINALISTA  XXVII   OWiB (LUBLIN 2014)                                                                          ROBERT PAWLARCZYK   FINALISTA  XXVIII OWiUB (WARSZAWA 2015)                                                          MATEUSZ  ŁUKASZCZYK FINALISTA  XXIX OWiUB (OSTRZESZÓW 2016)                                                                MARCIN  KOWALCZYK FINALISTA  XXX OWiUB (BIAŁYSTOK 2017)                                                                          STANISŁAW STASZEL FINALISTA  XXXII OWiUB (WODZISŁAW ŚLĄSKI 2019)