RADA PEDAGOGICZNA ZSB

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ ZSB – 09.01.2019 (środa) o godz.15.10 (kliknij)

logo_zsb_2016…………………………………………………………………….

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ZSB w roku szkolnym 2018/2019

– 02.11.2018 – (piątek);

– 30.04.2019 – (wtorek);

– 02.05.2019 – (czwartek);

– 06.05.2019 – egzamin maturalny (język polski);

– 07.05.2019 – egzamin maturalny (matematyka);

– 08.05.2019 – egzamin maturalny (język angielski);

logo_zsb_2016…………………………………………………………………….