RADA PEDAGOGICZNA ZSB

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U 2017 poz. 1603) ustalono w Zespole Szkół Budowlanych w Zakopanem dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

– 30.04.2018 – (poniedziałek)

– 02.05.2018 – (środa)

– 04.05.2018 – egzamin maturalny (język polski);

– 07.05.2018 – egzamin maturalny (matematyka);

– 08.05.2018 – egzamin maturalny (język angielski),

– 01.06.2018 – (piątek)

logo_zsb_2016…………………………………………………………………….