PROFILE

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W ZAKOPANEM

logo_zsb_2016TECHNIKUM nr 1  

Zawód: technik budownictwa  (4-letni cykl nauczania)                                                                                                                                        Kwalifikacje:

BD.29 –  Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych.

BD.30. – Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski

Zawód: technik architektury krajobrazu (4-letni cykl nauczania)                                                                                                                     Kwalifikacje:

RL.21. – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

RL.22 –  Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski

Zawód: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.(4-letni cykl nauczania)

Kwalifikacje:

BD.17. Montaż urządzeń i  systemów energetyki odnawialnej  

BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski

(NOWY ZAWÓD !!! od roku szkolnego  2017/2018 )

logo_zsb_2016BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 1

(czas nauki 3 lata, wiek kandydata 16-18 lat)

szkoła zapewnia uczniom praktykę zawodo  !!!                                               

Zawód: stolarz (3-letni cykl nauczania) Kwalifikacja: AU.15. – Wytwarzanie wyrobów stolarskich.

Zawód: cieśla (3-letni cykl nauczania) Kwalifikacja: BD.11. – Wykonywanie robót ciesielskich.

Zawód: monter sieci i instalacji sanitarnych (3-letni cykl nauczania)

Kwalifikacja:  BD.05. – Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Nasza szkoła nie ma własnego internatu, ale istnieje możliwość zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych (w miarę wolnych miejsc)