PROFILE

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W ZAKOPANEM

logo_zsb_2016TECHNIKUM nr 1  

Zawód: technik budownictwa  (4-letni cykl nauczania)                                                                                                                                        Kwalifikacje:

B.16 – Wykonywanie robót zbrojarsko-betoniarskich.

B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.

B.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski

Zawód: technik architektury krajobrazu (4-letni cykl nauczania)                                                                                                                     Kwalifikacje:

R.21- Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

R.22- Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski

Zawód: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.(4-letni cykl nauczania)

Kwalifikacje:

B.21. Montaż urządzeń i  systemów energetyki odnawialnej  

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski

(NOWY ZAWÓD !!! od roku szkolnego  2017/2018 )

logo_zsb_2016BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 1

(czas nauki 3 lata, wiek kandydata 16-18 lat)

szkoła zapewnia uczniom praktykę zawodo  !!!                                               

Zawód: stolarz (3-letni cykl nauczania) Kwalifikacja: A.13 – Wytwarzanie wyrobów stolarskich.

Zawód: cieśla (3-letni cykl nauczania) Kwalifikacja: B.15 – Wykonywanie robót ciesielskich.

Zawód: monter sieci i instalacji sanitarnych (3-letni cykl nauczania)

Kwalifikacja

BD.05. – Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.