PROFILE

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W ZAKOPANEM

logo_zsb_2016TECHNIKUM nr 1  

dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum

 • Zawód: technik budownictwa  (4-letni cykl nauczania)                                                                                                                                     Kwalifikacje:

BUD.01. – Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

BUD.14. – Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski                                                                                                                                                                                     

 • Zawód: technik architektury krajobrazu (4-letni cykl nauczania)                                                                                                                  Kwalifikacje:

OGR.03. – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

OGR.04. – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski

 

 • Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (4-letni cykl nauczania)                                                                       Kwalifikacje:

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski

logo_zsb_2016BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 1

(czas nauki 3 lata)  szkoła zapewnia uczniom praktykę zawodo  !!!    

 • Zawód: stolarz (3-letni cykl nauczania) Kwalifikacja: DRM.04. – Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
 • Zawód: cieśla (3-letni cykl nauczania) Kwalifikacja: BUD.02. – Wykonywanie robót ciesielskich.
 • Zawód: monter sieci i instalacji sanitarnych (3-letni cykl nauczania)Kwalifikacja: BUD.09. – Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

                                          

logo_zsb_2016TECHNIKUM nr 1  

dla absolwentów szkół podstawowych

 • Zawód: technik budownictwa  (5-letni cykl nauczania)                                                                                                                                     Kwalifikacje:

BUD.01. – Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

BUD.14. – Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski                                                                                                                                                                                     

 • Zawód: technik architektury krajobrazu (5-letni cykl nauczania)                                                                                                                  Kwalifikacje:

OGR.03. – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

OGR.04. – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski

 

 • Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (5-letni cykl nauczania)                                                                       Kwalifikacje:

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski

logo_zsb_2016BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 1

(czas nauki 3 lata)  szkoła zapewnia uczniom praktykę zawodową  !!!    

 • Zawód: stolarz (3-letni cykl nauczania) Kwalifikacja: DRM.04. – Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
 • Zawód: cieśla (3-letni cykl nauczania) Kwalifikacja: BUD.02. – Wykonywanie robót ciesielskich.
 • Zawód: monter sieci i instalacji sanitarnych (3-letni cykl nauczania)Kwalifikacja: BUD.09. – Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

………………………………………………………………………………………………………………………….

Nasza szkoła nie ma własnego internatu, ale istnieje możliwość zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych (w miarę wolnych miejsc)