PEDAGOG SZKOLNY

INFORMACJE – PEDAGOG SZKOLNY
– mgr MAŁGORZATA TETER

Do pedagoga szkolnego może przyjść każdy uczeń, który ma kłopoty i nie potrafi sobie z nimi samodzielnie poradzić. Pedagog oferuje zrozumienie, dyskrecję, pomoc osobom, które przeżywają trudności i problemy.Pedagog jest w szkole po to, aby udzielać wsparcia i pomocy wszystkim, którzy tego potrzebują/ uczniom i rodzicom/.

Zasady obowiązujące pedagoga szkolnego:

  • Zasada dyskretności opieki-stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.
  • Zasada odpowiedzialności– stara się poznać indywidualne możliwości  każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.
  • Zasada ufności opiekuńczej– stara się, aby uczniowie widzieli w nim powiernika, do którego mogą zwrócić się w każdej sprawie.
  • Zasada podmiotowości ucznia– stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.
  • Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami- jest wyczulony na wszelkie nieprawidłowości w życiu szkolnym jak i najbliższym środowisku uczniów.

Godziny pracy (rozmowy, porady, konsultacje z Uczniem i Rodzicami)

Poniedziałek       8.00- 14.00

Wtorek                8.00- 14.00 oraz 14.00-17.00 /dla Rodziców po uzgodnieniu telefonicznym/

Środa                  —————

Czwartek             8.00- 14.00

Piątek                  8.00- 13.00

Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości.

UCZNIU !!!

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

-czujesz, że nikt Cię nie rozumie

-nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

-masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

-chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób

-masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 ……………………………………………………………………………………………………………..

Witam wszystkich!

Jestem pedagogiem szkolnym. Mój gabinet znajduje się obok sekretariatu szkoły.

Serdecznie zapraszam.

Moim zadaniem jest poznanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zajmuję się również działaniami profilaktyczno-wychowawczymi. Staram się  w miarę możliwości zorganizować opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 Utrzymuję również kontakty z pedagogami z innych szkół.  Kontaktuję się z nauczycielami, wychowawcami klas, dyrekcją, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą młodzieży i rodzinie.

Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zapytać o to, co ich interesuje, poradzić się albo najzwyczajniej porozmawiać o tym, co się dzieje w szkole

Jeśli nie potrafisz samodzielnie zdecydować co robić
po ukończeniu szkoły, jaki kierunek studiów wybrać

– zapraszam na rozmowę i oferuję pomoc.

 ……………………………………………………………………………………………………………..

DROGI RODZICU

– w bieżącym roku szkolnym wszyscy pedagodzy z terenu Powiatu Tatrzańskiego

postanowiliśmy dalej pogłębiać współpracę z Rodzicami, by jeszcze bardziej służyć Państwu pomocą i poradą.

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

Ø     niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka;

Ø     chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;

Ø     masz pytania dotyczące wyników w nauce i  funkcjonowania Twojego dziecka w szkole;

Ø     potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;

Ø     masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić;

Ø     szukasz pomocy.


UWAGA
! 

Potrzebujesz pomocy poza szkołą skorzystaj  z ważnych adresów

 i telefonów.

Ø Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna -Zakopane ul. Grunwaldzka 5a,  tel.48 182063973, www.ppp-zakopane.neostrada.pl

Ø Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Rodzina”- Zakopane
ul. Grunwaldzka 5a, tel.48 182017200

Ø Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- Zakopane ul. Chramcówki 15,  tel.48 182000461, http://www.pcpr-zakopane.pl/

Ø Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar  Przemocy w Rodzinie- Zakopane ul. Makuszyńskiego 9,  tel.48182064454, http://oik-zakopane.host22.com/

Ø Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Zakopane, ul. Słoneczna 3-tel. 48 182062365

Ø Krajowe Centrum ds. AIDS, całodobowy telefon zaufania-48226928226, AIDS zielona linia, 48 226213367, www.aids.gov.pl

POMOC ON-LINE 

www.narkomania.org.pl

www.przyjaciele.org

www.interwencjakryzysowa.pl

www.niebieskalinia.pl

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnim czasie odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Ogłoszenia pedagoga szkolnego

1.Dyrekcja szkoły przypomina uczniom pełnoletnim oraz niepełnoletnim, których rodzice wyrazili zgodę w ramach nowej reformy o pomocy psychologiczno-pedagogicznej na dodatkowe zajęcia o konieczności uczęszczania na nie.Zajęcia te trwają od września do końca roku szkolnego.Uczniowie proszeni są o skontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi te zajęcia w danej klasie.W/w zajęcia są monitorowane przez szkołę.

2.Przypomina się uczniom o bezwzględnym zakazie spożywania posiłków i napojów w czasie zajęć lekcyjnych/Statut Szkoły§ 60 pkt 9 ust 5/.

3.W Statucie Szkoły nie ma żadnego zapisu mówiącego o 15 minutowym spóźnianiu się na lekcje traktowanym jako godzina usprawiedliwiona.W związku z tym w wyjątkowych wypadkach/trudności z dojazdem do szkoły/spóźnienie będzie respektowane tylko na pierwszej godzinie lekcyjnej/wg planu lekcji/,natomiast wszystkie spóźnienia na pozostałych godzinach będą liczone jako godzina nieusprawiedliwiona.

4.Najlepszych uczniów klas maturalnych szkoła typuje do Stypendium Starosty pod warunkiem spełnienia przez nich następujących warunków:

Absolwent szkoły powinien posiadać

-świadectwo z wyróżnieniem

-dobre wyniki z egzaminu maturalnego (najlepiej matura rozszerzona)

-dobre wyniki z egzaminu zawodowego

-warunkiem jest rozpoczęcie studiów

-mile widziane osiągnięcia szkolne , sportowe /podnoszą punktację/

Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny.

5.Uczniów obowiązuje zakaz parkowania samochodów pod szkołą i w obiektach przyszkolnych zgodnie z zamieszczonymi oznakowaniami.