NAUCZYCIELE

logo_zsb_2016   NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W ZSB – 2019/2020

Małgorzata MIERCZAK – DYREKTOR SZKOŁY – teoretyczne przedmioty zawodowe

Andrzej GEWONT – WICEDYREKTOR SZKOŁY – teoretyczne przedmioty zawodowe

Małgorzata TETER – pedagog szkolny

logo_zsb_2016   przedmioty ogólnokształcące

Danuta BALCERZYK – język niemiecki

Bożena BERBEKA – historia, WOS

Jacek BERBEKA – wychowanie fizyczne

ks. Rafał BREWCZYK – religia

Helena CHLEBEK – język polski

Monika CHOLEWA – bibliotekarz

Katarzyna CUKIER – język niemiecki

Piotr DAWCZAK – chemia

Maciej EJSMOND – wychowanie fizyczne

Magdalena ELANTKOWSKA – matematyka

Tomasz GABRIELSKI – język angielski

Magdalena GMURCZYK – język angielski

Dorota KARPIEL – język angielski

Krystyna KUBIK-KARP – biologia

Barbara ŁĘTOWSKA-HYŁA – fizyka

Agata MARASZEWSKA – biologia

Marta NĘDZA-KUBINIEC – matematyka

Ewa PAWLIKOWSKA – wychowanie fizyczne

Andrzej PRADZIAD – edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne

Elżbieta RÓG – geografia

Barbara SKROBOT-MAKLAK – język polski, WOK

Andrzej STYCZEŃ – informatyka, fizyka

Anna TYLKA-SULEJA – język niemiecki

ks. Michał WICHER – religia

Katarzyna WADAS-KACZOR – język angielski

Jacek ŻBIK – podstawy przedsiębiorczości, bhp

logo_zsb_2016   teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe

Andrzej BUKOWSKI – praktyczna nauka zawodu (stolarz)

Andrzej Józef BUKOWSKI – budownictwo, dokumentacja techniczna, technologia wyrobów stolarskich, zajęcia praktyczne (technik budownictwa)

Weronika FRĄCZYSTA – dokumentacja techniczna, program wspomagający projektowanie

Jolanta GUT – konstrukcje żelbetowe, technologia wyrobów stolarskich

Marek HANDZEL – praktyczna nauka zawodu (stolarz)

Zenon JASIŃSKI – rośliny ozdobne, ochrona i kształtowanie krajobrazu, budowa                                                  i konserwacja obiektów małej architektury

Ludwina JÓZEFEK – technologia sieci i instalacji sanitarnych, systemy energetyki konwencjonalnej        i odnawialnej

Hubert KORN – eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów, zajęcia praktyczne (technik architektury krajobrazu)

Krzysztof KOWACZ – zajęcia praktyczne (technik urządzeń, systemów i energetyki odnawialnej, monter sieci i instalacji sanitarnych)

Katarzyna KRÓL – dokumentacja techniczna, rośliny ozdobne

Wojciech ŁACEK – plastyka, zajęcia praktyczne (technik budownictwa)

Ewa MAJEWSKA – konstrukcje budowlane, technologia zbrojarsko-betoniarska

Krzysztof MIERCZAK – budownictwo, mechanika budowli, kosztorysowanie, dokumentacja techniczna

Renata POLAŃSKA – dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, język niemiecki

Piotr TRZOS – elektrotechnika i elektronika, maszyny i narzędzia, zajęcia praktyczne (technik urządzeń, systemów i energetyki odnawialnej, monter sieci i instalacji sanitarnych)

Tomasz WOJTAS – praktyczna nauka zawodu (stolarz)