KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

logo_zsb_2016………………….. 31 marca 2020 ……………………….

20 zasad bezpieczeństwa, o których powinni pamiętać nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji on-line, aby chronić swoje dane

kliknij – Dobre praktyki – zasady bezpieczenstwa UODO

logo_zsb_2016………………….. 25 marca 2020 ……………………….

Poradnik MEN przygotowany dla Nauczycieli, Dyrektorów, Uczniów i Rodziców 

kliknij – Ksztalcenie na odleglość – poradnik dla szkół

logo_zsb_2016………………….. 25 marca 2020 ……………………….

PEDAGOG SZKOLNY RADZI

logo_zsb_2016………………….. 24 marca 2020 ……………………….

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r.                      w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
od 25 marca 2020 r. w szkole realizowane będą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wytyczne zostały wysłane do rodziców, uczniów i nauczycieli na e-dzienniku.

Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia                      na odległość.

Uczestnictwo w tych zajęciach, a także pozytywna weryfikacja wiedzy i umiejętności ucznia jest jednym    z warunków pozytywnej klasyfikacji rocznej.

Uczniu bądź w stałym kontakcie z nauczycielami za pomocą usług mobilnych (e-mail, e-dziennik, aplikacje video, portale społecznościowe, itp.).