KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

logo_zsb_2016………………….. 18 czerwca 2020 ……………………….

Powiat Tatrzański realizuje projekt grantowy z Funduszy Europejskich „zdalna Szkoła”
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Celem projektu jest finansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do Internetu uczniom                   i nauczycielom Liceum Ogólnokształcącego im. O. Balzera, Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych          im. W. Zamoyskiego oraz Zespołu Szkół Budowlanych im. W. Matlakowskiego w  Zakopanem, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych zajęć.

Dofinansowanie projektu z UE: 79 860,00 zł

logo_zsb_2016………………….. 31 marca 2020 ……………………….

20 zasad bezpieczeństwa, o których powinni pamiętać nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji on-line, aby chronić swoje dane

kliknij – Dobre praktyki – zasady bezpieczenstwa UODO

logo_zsb_2016………………….. 25 marca 2020 ……………………….

Poradnik MEN przygotowany dla Nauczycieli, Dyrektorów, Uczniów i Rodziców 

kliknij – Ksztalcenie na odleglość – poradnik dla szkół

logo_zsb_2016………………….. 25 marca 2020 ……………………….

PEDAGOG SZKOLNY RADZI

logo_zsb_2016………………….. 24 marca 2020 ……………………….

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r.                      w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
od 25 marca 2020 r. w szkole realizowane będą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wytyczne zostały wysłane do rodziców, uczniów i nauczycieli na e-dzienniku.

Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia                      na odległość.

Uczestnictwo w tych zajęciach, a także pozytywna weryfikacja wiedzy i umiejętności ucznia jest jednym    z warunków pozytywnej klasyfikacji rocznej.

Uczniu bądź w stałym kontakcie z nauczycielami za pomocą usług mobilnych (e-mail, e-dziennik, aplikacje video, portale społecznościowe, itp.).