EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2018

Temat ewaluacji wewnętrznej w ZSB „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”

ANKIETA DLA RODZICA (kliknij)

ANKIETA DLA NAUCZYCIELA (kliknij)