EGZAMINY 2020

logo_zsb_2016………………….. CZERWIEC 2020……………………….

EGZAMIN ZAWODOWY – WYTYCZNE

SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2020

Terminy egzaminów zawodowych w sesji czerwiec-lipiec 2020:

ETAP PISEMNY

23.06.2020 r. /wtorek/ s. 21 (60 minut) – kwalifikacje:

A.13 (stolarz) – godz. 10.00 – 1 osoba

AU.15 (stolarz kl. 3b) – godz. 10.00 – 17 osób

RL.21 (3TAK) – godz. 10.00 – 12 osób

BD.29 (3TB) – godz. 10.00 – 1 osoba

BD.17 (3TEO) godz. 10.00 – 9 osób

B.09 (monter) – godz. 12.00 – 1 osoba

B.30 (4TB) – godz. 14.00 – 1 osoby

ETAP PRAKTYCZNY     

22.06.2020 r. /poniedziałek/ – s. 1 – kwalifikacje „d”:

RL.21 (3TAK) – godz. 9.00 (120 minut) – 12 osób

R.22 (4TAK) – godz. 13.00 (180 minut) – 2 osoby

 

27.06.2020 r. /sobota/ – s. inf – kwalifikacja „dk”:

B.30 (4TB) – godz. 9.00 (180 minut) – 6 osób

 

Kwalifikacje „w”:

BD.17 (3 TEO) – 3 osoby/3 osoby

                              29.06.2020r. / poniedziałek / – (180 minut) – godz. 9.00/15.00

BD.17 (3 TEO) – 3 osoby

                              30.06.2020r. / wtorek / – (180 minut) – godz. 9.00

 

AU.15 (3b – stolarz) – 17 osób

                               29.06.2020r. /poniedziałek/ – (180 minut) – godz. 9.00/15.00

                               30.06.2020r. /wtorek/ – (180 minut) – godz. 9.00/15.00

                               01.07.2020 r. /środa/ – (180 minut) – godz. 9.00/15.00

EGZAMIN ZAWODOWY – PRZYBORY

CZĘŚĆ PISEMNA
Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

oraz może mieć kalkulator prosty.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Lp. Kwalifikacja Przybory
1 AU.15, BD.17, B.30 długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)
 

2

 

 

RL.21, R.22

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

oraz

kalkulator prosty, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka      20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np. 0,5; 0,3 i 0,2

logo_zsb_2016………………….. MAJ 2020……………………….

MATURA 2020 – WYTYCZNE

HARMONOGRAM   http://zsbzakopane.nazwa.pl/nowa/wp-content/uploads/2020/05/Egzamin-maturalny_harmonogram.pdf

EGZAMIN MATURALNY – PRZYBORY   http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

 WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE    http://zsbzakopane.nazwa.pl/nowa/wp-content/uploads/2020/05/Przeprowadzanie-egzaminów-COVID-Wytyczne-szczegółowe_WO.pdf

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym znajdują sie na stronie OKE Kraków:    http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120406280&kom#komunikaty

logo_zsb_2016………………….. STYCZEŃ 2020……………………….

Terminy egzaminów w sesji styczeń-luty 2020 r. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 ETAP PISEMNY

10.01.2020 r. /piątek/ (60 minut) – kwalifikacje:

BD.29 (3TB) – godz. 10.00 – 40 osób – s. 21

R.21 (4TAK) – godz. 10.00 – 1 osoba – s. 6

A.13 (stolarz) – godz. 10.00 – 11 osób – s. 6

B.02 (KKZ) – godz. 10.00 – 6 osób – s. 6

B.09 (monter) – godz. 12.00 – 1 osoba – s.6

R.22 (4TAK) – godz. 12.00 – 10 osób – s.6

B.30 (4TB) – godz. 14.00 – 34 osoby – s. 21

ETAP PRAKTYCZNY

09.01.2020 r. /czwartek/ – s. 6 – kwalifikacje „d”:

R.21 (4TAK) – godz. 9.00 (120 minut) – 5 osób

B.33 (4TB) – godz. 13.00 (180 minut) – 2 osoby

R.22 (4TAK) – godz. 13.00 (180 minut) – 11 osób

 

16.01.2020 r. /czwartek/ – kwalifikacja „dk”:

B.30 (4TB) – godz. 15.00 (180 minut) – 10 osób – s. inf/s. 19

17.01.2020 r. /piątek/ – kwalifikacja „dk”:

B.30 (4TB) – godz. 9.00/15.00 (180 minut) – 24 osoby – s. inf/s. 19

 

17.01.2020 r. /piątek/ oraz 18.01.2020 r. /sobota/ – kwalifikacja „w”:

BD.29 (3TB) – godz. 9.00/15.00 (180 minut) – 40 osób

18.01.2020 r. /sobota/ – kwalifikacja „w”:

B.16 (4TB) – godz. 15.00 (180 minut) – 1 osoba

logo_zsb_2016………………….. STYCZEŃ 2020……………………….