EGZAMINY 2018

Absolwenci 2018 ! ! !

Zapraszamy po odbiór DYPLOMÓW potwierdzających kwalifikacje zawodowe !!!

…………………………………………………………………………….

WYSOKIE  WYNIKI  UCZNIÓW  ZSB  EGZAMINU  Z  KWALIFIKACJI – marzec 2018!!!

B.16. Wykonywanie robót zbrojarsko-betoniarskich – zdawalność 100%

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej – zdawalność  81%

…………………………………………………………………………….

Terminy egzaminów w sesji czerwiec-lipiec 2018 r. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (opublikowano 04.04.2018)

ETAP PISEMNY  19.06.2018 r. /wtorek/ s. 21 (60 minut) – kwalifikacje:

                                                 A.13 (stolarz) – godz. 10.00 – 13 osób

                                                 B.08 (monter) – godz. 10.00 – 10 osób

                                                 B.15 (cieśla) – godz. 10.00 – 6 osób

                                                 R.21 (3TAK/4TAK) – godz. 10.00 – 11 osób

                                                 B.33 (3TB) – godz. 12.00 – 34 osoby

                                                 R.22 (4TAK) – godz. 12.00 – 5 osób

ETAP PRAKTYCZNY      

26.06.2018 r. /wtorek/ – kwalifikacja:

                    R.21 (3TAK/4TAK) – godz. 9.00 (120 minut) – 9 osób – s. 21

                    B.33 (3TB/4TB) – godz. 13.00 (180 minut) – 35 osób – s. 21

                    R.22 (4TAK) – godz. 13.00 (180 minut) – 10 osób – s. 21    

Kwalifikacje:

      B.15 (cieśla) – 8 osób

22.06.2018 r. /piątek/ – (180 minut) – godz. 15.00

23.06.2018 r. /sobota/ – (180 minut) – godz. 9.00/15.00

          B.08 (monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych) – 10 osób

25.06.2018 r. /poniedziałek/ – (120 minut) – godz. 8.00/12.00/16.00

26.06.2018 r. /wtorek/ – (120 minut) – godz. 8.00

A.13 (stolarz) – 11 osób

25.06.2018 r. /poniedziałek/ – (180 minut) – godz. 9.00/15.00 26.06.2018 r. /wtorek/ – (180 minut) – godz. 9.00/15.00

B.30 (4TB) – 11 osób – s. inf

29.06.2018 r. /piątek/ – (180 minut) – godz. 9.00/15.00