EGZAMINY 2020

logo_zsb_2016………………….. STYCZEŃ 2020……………………….

Terminy egzaminów w sesji styczeń-luty 2020 r. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 ETAP PISEMNY

10.01.2020 r. /piątek/ (60 minut) – kwalifikacje:

BD.29 (3TB) – godz. 10.00 – 40 osób – s. 21

R.21 (4TAK) – godz. 10.00 – 1 osoba – s. 6

A.13 (stolarz) – godz. 10.00 – 11 osób – s. 6

B.02 (KKZ) – godz. 10.00 – 6 osób – s. 6

B.09 (monter) – godz. 12.00 – 1 osoba – s.6

R.22 (4TAK) – godz. 12.00 – 10 osób – s.6

B.30 (4TB) – godz. 14.00 – 34 osoby – s. 21

ETAP PRAKTYCZNY

09.01.2020 r. /czwartek/ – s. 6 – kwalifikacje „d”:

R.21 (4TAK) – godz. 9.00 (120 minut) – 5 osób

B.33 (4TB) – godz. 13.00 (180 minut) – 2 osoby

R.22 (4TAK) – godz. 13.00 (180 minut) – 11 osób

 

16.01.2020 r. /czwartek/ – kwalifikacja „dk”:

B.30 (4TB) – godz. 15.00 (180 minut) – 10 osób – s. inf/s. 19

17.01.2020 r. /piątek/ – kwalifikacja „dk”:

B.30 (4TB) – godz. 9.00/15.00 (180 minut) – 24 osoby – s. inf/s. 19

 

17.01.2020 r. /piątek/ oraz 18.01.2020 r. /sobota/ – kwalifikacja „w”:

BD.29 (3TB) – godz. 9.00/15.00 (180 minut) – 40 osób

18.01.2020 r. /sobota/ – kwalifikacja „w”:

B.16 (4TB) – godz. 15.00 (180 minut) – 1 osoba

logo_zsb_2016………………….. STYCZEŃ 2020……………………….