EGZAMINY 2019

WYSOKIE  WYNIKI  UCZNIÓW  ZSB  EGZAMINU  Z  KWALIFIKACJI – marzec 2018!!!

B.16. Wykonywanie robót zbrojarsko-betoniarskich – zdawalność 89%

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej – zdawalność  91%

…………………………………………………………………………….

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI – czerwiec 2018

A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich -100% 
B.15 Wykonywanie robót ciesielskich – 80 % 
B.08 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych – 89% 
R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu – 70 % 
B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych – 87 % 
…………………………………………………………………………….