EGZAMINY 2018

Absolwenci 2018 (technik budownictwa) ! ! !

Zapraszamy po odbiór DYPLOMÓW potwierdzających kwalifikacje zawodowe już w marcu!!!

…………………………………………………………………………….

WYSOKIE  WYNIKI  UCZNIÓW  ZSB  EGZAMINU  Z  KWALIFIKACJI !!!

B.16. Wykonywanie robót zbrojarsko-betoniarskich – zdawalność 97%

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej – zdawalność  89%