„Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej”

……………… PAŹDZIERNIK 2019 …………………

W dniach 10-14 października 2019 uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem brali udział          w wyprawie edukacyjnej na Kresy Wschodnie RP, które obecnie znajdują się w granicach Ukrainy, Białorusi, Litwy.

Projekt „Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej” zrealizowany został przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Powiat Tatrzański uzyskał na ten cel wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego w wysokości 12 409,00 zł, co stanowi 33,58% całkowitych kosztów projektu.

Celem tegorocznej wyprawy była Ukraina, by zapoznać młodzież z polskim dziedzictwem kresowym na Ukrainie.   Trasa wiodła przez Żółkiew, Lwów, Podhorce, Olesko, Kamieniec Podolski, Krzemieniec , Poczajów i trwała pięć dni.

Dodatkowym impulsem do wyprawy było pozyskanie ziemi do urny w tablicy Golgota Wschodu, która znajduje się na zakopiańskim cmentarzu przy ulicy Nowotarskiej , a która powstała z inicjatywy zakopiańskiej Budowlanki, by uczcić pamięć Kresowian walczących za wolną Polskę.  Ziemia z Cmentarza Orląt i Wzgórz Wuleckich zostanie uroczyście  umieszczona w urnie w kwietniu 2020 roku.

Młodzież naszej szkoły uzyskała dotację finansową  na wyjazd ze środków Urzędu Marszałkowskiego        w Krakowie. Dotacja była możliwa dzięki udziałowi  nauczycielki historii Bożeny Berbeki w szkoleniu MCDN w Krakowie w projekcie Akademia Kresy, które ma na celu zachęcenie nauczycieli do wyjazdów    z młodzieżą na Kresy.

Ostatni wyjazd  w ramach Akademii Kresy jest naszym drugim wyjazdem, który objął kresy polskie na Ukrainie, a rok wcześniej Litwę.  Zamierzamy kontynuować program w roku następnym.  Zdjęcia                  z wyjazdu dokumentują miejsca, które odwiedziliśmy korzystając z opieki naukowej Pana Piotra Rabieja, pracownika naukowego UJ, dzięki Jego wykładom wyjazd zyskał naukową oprawę, z której skorzystali również nauczyciele opiekunowie grupy: nauczycielki języka polskiego Barbara Skrobot -Maklak, Helena Chlebek, Zenon Jasiński oraz Małgorzata Teter, pedagog szkolny.

Tekst – Bożena Berbeka

Zdjęcia – Helena Chlebek

              

……………… WRZESIEŃ 2019 …………………

……………… CZERWIEC 2018 …………………

Wyjazd na Litwę w dniach 30 maja do 02 czerwca 2018 r.

Zwiedziliśmy miejscowości:  WILNO, ZUŁÓW, TROKI, PONARY, LANDWARÓW.   Nasi uczniowie mieli możliwość utrwalenia wiadomości dotyczących unii polsko-litewskiej nie tylko od swoich nauczycieli, ale także do znakomitego przewodnika po Wilnie. Młodzież ZSB zapoznała się z pamiątkami i zabytkami polskimi na Litwie, a także obserwowała zmiany, które się tam dzieją pod względem infrastruktury: nowe inwestycje, budownictwo, bo to również wchodzi w gestie zainteresowań naszej młodzieży jako przyszłych „budowlańców”.

Upamiętniliśmy miejsce martyrologii Polaków w Ponarach, skąd zabraliśmy ziemię do urny przeznaczoną do umieszczenia na tablicy Golgota Wschodu znajdującej się na zakopiańskim cmentarzu przy ul. Nowotarskiej , by kontynuować projekt zwożenia ziemi z miejsc ważnych dla naszej historii, podobnie zabraliśmy ziemie z cmentarza na Rossie w Wilnie z kwatery legionowej.

W Zułowie poznaliśmy miejsce rodzinne Marszałka Józefa Piłsudskiego i byliśmy świadkami jak miejscowi Polacy o nie dbają, tworząc tam memoriał wybitnych Polaków.

W Wilnie młodzież odwiedziła Uniwersytet, poznała zabytki architektury co było ważne nie tylko ze względu na historie, ale również przedmioty zawodowe, ponieważ nasza szkoła kształci w zawodzie technik budownictwa. W Ostrej Bramie, chwila zadumy i modlitwy nie tylko nad sobą, ale nad naszymi wspólnymi polsko-litewskimi dziejami.

W kontaktach z obywatelami Litwy młodzież przekonała się, że używanie języka polskiego jest powszechna ,nie było trudności z porozumiewaniem się, czasem ale rzadko młodzież używała języka angielskiego.

Opracowała: Bożena Berbeka